logo

Myrina ve Gryneion-2

Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (MYGAR), Son Araştırmalar ve Disiplinlerarası Çalışmalar adlı bu eser, İzmir ilinin Aliağa ilçesi sınırları içerisinde yer alan Myrina ve Gryneion Antik Kentleri’nde yapılan araştırma, kazılar ve yayınlarla birlikte 2015-2017 yılları yüzey araştırmalarında bulunan verileri kapsamaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalara disiplinler arası çalışmalar da dâhil edilmiştir. Elinizde bulunan bu eserdeki amacımız, şimdiye kadar elde edilen veriler ve buluntuların toplu bir şekilde bilim dünyasına sunulmasıdır.

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez tarafından yürütülen Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Arkeolojik Yüzey Araştırması (MYGAR), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle 2015 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir.


Editör

Murat Çekilmez / Emel Dereboylu Poulain / Emre Erdan

Yayın Koordinasyon

Şenol Gök

Sayfa Sayısı

320 Sayfa

Yayın Tarihi

Temmuz 2018

ISBN/ISSN No

978-605-68267-2-6

Yayın Sahibi

Aliağa Belediyesi

Basım Yeri

Ankara

Grafik Tasarım ve Uygulama

Aliağa Belediyesi

Myrina ve Gryneion-2

Arkeolojik Yüzey Araştırmaları

Özet

Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları (MYGAR), Son Araştırmalar ve Disiplinlerarası Çalışmalar adlı bu eser, İzmir ilinin Aliağa ilçesi sınırları içerisinde yer alan Myrina ve Gryneion Antik Kentleri’nde yapılan araştırma, kazılar ve yayınlarla birlikte 2015-2017 yılları yüzey araştırmalarında bulunan verileri kapsamaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalara disiplinler arası çalışmalar da dâhil edilmiştir. Elinizde bulunan bu eserdeki amacımız, şimdiye kadar elde edilen veriler ve buluntuların toplu bir şekilde bilim dünyasına sunulmasıdır.

Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez tarafından yürütülen Myrina ve Gryneion Antik Kentleri Arkeolojik Yüzey Araştırması (MYGAR), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleriyle 2015 yılından itibaren gerçekleştirilmektedir.

Editör | Murat Çekilmez / Emel Dereboylu Poulain / Emre Erdan

Yayın Koordinasyon | Şenol Gök

Sayfa Sayısı

320 Sayfa

Yayın Tarihi

Temmuz 2018

ISBN/ISSN No

978-605-68267-2-6

Yayın Sahibi

Aliağa Belediyesi

Basım Yeri

Ankara

Grafik Tasarım ve Uygulama

Aliağa Belediyesi