logo

Bilginin Işığında

Aliağa’nın Kültür Belleği: Aliağa Kent Kitaplığı

Günümüzde İzmir’in Aliağa ilçesinin bulunduğu bölgenin insanlık tarihi açısından 8.500 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır. Aliağa Belediyesi; bölgenin tarihi, arkeolojik, ekonomik ve sosyokültürel mirasının bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarılıp kayıt altına almak amacıyla Aliağa Kent Belleği araştırmalarını başlatmış, bu araştırmalarda elde edilen bilimsel sonuçları basılı eserler olarak yayınlayarak gelecek kuşaklara yazılı kaynaklar oluşturmayı hedeflemiştir. Bu amaçla, 2015 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü veri tabanında 48116 seri numarası ile kayıtlanan Aliağa Kent Kitaplığı Yayınevi kurulmuş, ilk olarak da “Aliağa’nın Antik Kentleri” adlı kitap yayınlanmıştır.

“Kentlere anlam ve değer katan, o kenti kent yapan; tarihi ve geçmişten bugüne biriktirdiği zenginlikleridir.” şeklinde değerlendiren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın ilçenin kültürel gelişiminde büyük önem verdiği yayınevi, 2023 yılına kadar arkeolojiden tarihe, coğrafyadan antropolojiye, spordan gençlik ve çocuk yayınlarına, farklı disiplinlerde kitaplar yayınlanmaktadır.

uretken_belediyecilik