logo

Aliağa Coğrafya Atlası

Yaşadığımız coğrafyada yerleşik yaşamın yaklaşık 8.500 yıl önce başladığı kabul ediliyor bilim dünyasında. Binlerce yıldır ılıman iklimi, sıcak güneşi, masmavi denizi, çağlayan akarsuları, kolay işlenebilir bereketli ovaları ile uygarlığın beşiği oldu yaşadığımız topraklar.

Aliağa Coğrafya Atlası’nda, Aliağa ve çevresine dair coğrafi bilgiler tüm araştırma teknikleri, harita bilgisi ve diğer bilimsel yöntemler kullanılarak bir araya getirildi.

Aliağa ve çevresinin jeolojik özellikleri, iklim, hidrografya, toprak ve bitki örtüsü, nüfus yerleşme özellikleri, tarım ve hayvancılıktaki durumu, depremsellik, turizm, sanayi ve ticaret ile ilgili tüm bilgiler Aliağa Coğrafya Atlası’nda yer alıyor. En önemlisi de Aliağa ile ilgili coğrafya biliminin kapsamına giren tematik konularda birçok harita ilk kez yayınlanıyor bu eserde.


Yazar

Emre Özşahin | İlker Eroğlu

Yayın Koordinasyon

Şenol Gök

Sayfa Sayısı

120 Sayfa

Yayın Tarihi

Mart 2019

ISBN/ISSN No

978-605-69041-1-0

Yayın Sahibi

Aliağa Belediyesi

Basım Yeri

Ankara

Grafik Tasarım ve Uygulama

Aliağa Belediyesi

Aliağa Coğrafya Atlası

Özet

Yaşadığımız coğrafyada yerleşik yaşamın yaklaşık 8.500 yıl önce başladığı kabul ediliyor bilim dünyasında. Binlerce yıldır ılıman iklimi, sıcak güneşi, masmavi denizi, çağlayan akarsuları, kolay işlenebilir bereketli ovaları ile uygarlığın beşiği oldu yaşadığımız topraklar.

Aliağa Coğrafya Atlası’nda, Aliağa ve çevresine dair coğrafi bilgiler tüm araştırma teknikleri, harita bilgisi ve diğer bilimsel yöntemler kullanılarak bir araya getirildi.

Aliağa ve çevresinin jeolojik özellikleri, iklim, hidrografya, toprak ve bitki örtüsü, nüfus yerleşme özellikleri, tarım ve hayvancılıktaki durumu, depremsellik, turizm, sanayi ve ticaret ile ilgili tüm bilgiler Aliağa Coğrafya Atlası’nda yer alıyor. En önemlisi de Aliağa ile ilgili coğrafya biliminin kapsamına giren tematik konularda birçok harita ilk kez yayınlanıyor bu eserde.

Yazar | Emre Özşahin | İlker Eroğlu

Yayın Koordinasyon | Şenol Gök

Sayfa Sayısı

120 Sayfa

Yayın Tarihi

Mart 2019

ISBN/ISSN No

978-605-69041-1-0

Yayın Sahibi

Aliağa Belediyesi

Basım Yeri

Ankara

Grafik Tasarım ve Uygulama

Aliağa Belediyesi